ec72d61b     

Орлов Владимир (2) - Не Гуляйце Каля Статуi Свабоды (На Белорусском Языке)Уладзiмiр Арлоў
Не гуляйце каля статуi Свабоды
У сёмай клясе наш настаўнiк геаграфii стварыў турыстычны гурток. Праграма
дзейнасьцi была зразумелая й простая, як абвешчаны Хрушчовым плян пабудовы
камунiзму. Увечары мы хадзiлi на таварную станцыю разгружаць вагоны, каб на
атрыманыя грошы ўлетку падарожнiчаць. Хадзiла пагудка, што палову нашага
заробку кiраўнiк гуртка прысабечыў, але мы не затаiлi на яго крыўды, бо на
астатнiя грошы ён павёз нас у Рыгу.
Рыга была маiм першым вялiкiм горадам.
Падчас разгрузкi вагонаў скрыня з бутэлькамi адцiснула нагу майму
аднаклясьнiку Вiцю Скрыпкiну, i ён доўга кульгаў. Вiцю перавялi да нас у
трэцяй клясе, i мы глядзелi на яго як на дэбiла. Дый хто яшчэ ў нашым
уяўленьнi мог вучыцца ў адзiнай у Полацку беларускай школе, якую якраз тады па
просьбах працоўных зачынiлi?
З тых часоў Скрыпкiну вечна не шанцавала. У Рызе ён адно пацьвердзiў сваю
рэпутацыю няўдатнiка. На экскурсii ў зьвярынец Вiцю найбольш спадабалася лама,
што падыйшла да самае агароджы й рахмана глядзела на нас пукатымi вачыма
нашага завуча Розы Iзрайлеўны. Адламаўшы дубчык, Скрыпкiн засунуў яго ламе ў
наздрыну i задуменна круцiў там, пакуль зьняможаная гэткiм экспэрымэнтам
жывёлiна ня чхнула юнаму натуралiсту проста на галаву. У вынiку ў маiм
дзёньнiку, дзе я да непрыстойнасьцi цнатлiва прызнаваўся ў каханьнi да
аднаклясьнiцы Люды, зьявiўся ляпiдарны запiс: "В зоопарке лама чихнула на
Скрипкина".
Але гэта было ня самае моцнае рыскае ўражаньне. Ня самым моцным было й
тое, што ў трамваi з мноствам вольных сядзеньняў мяне зь Вiцем прымусiлi
падняцца й саступiць месца дзьвюм бабулям, i тое, што вакол гаварылi не
па-расейску, як у нас, у Полацку, а на зусiм незразумелай мове (балазе,
настаўнiк геаграфii папярэджваў, што ў Латвii жывуць нацыяналiсты).
Наймацнейшым маiм уражаньнем было мора. Плюхаючыся на юрмальскiм
плыткаводзьдзi памiж далёкiмi караблямi й блiзкiмi, парослымi хвоямi выдмамi,
я злавiў сябе на тым, што пачаў размаўляць зь iм, з морам, i папрасiў у яго
зрабiць маё пачуцьцё да аднаклясьнiцы Люды ўзаемным.
Мора не дапамагло, але з таго часу я заўсёды гавару зь iм i чаго-небудзь у
яго прашу.
Гэтыя чульлiвыя прыгады спавiваюць мяне ў купэ мiжнароднага цягнiка
Менск-Талiн, вядомага яшчэ як "Чайка". За вакном мяняюцца ахайна-халаднаватыя
летувiскiя краявiды; сям-там трапечацца на ветры тутэйшы трыкалёр, пад якiм
вяртаецца да ўлады цi то понас цi то таварыш Бразаўскас зь ягонай былой
кампартыяй i жыве мой сябра гiсторык Гедымiнас, якога днямi ўжо не пусьцiлi ў
архiў КГБ.
Пасьля першай дзiцячай вандроўкi рыскiя пеўнi безьлiч разоў сустракалi
мяне зь менскiх i полацкiх цягнiкоў i аўтобусаў, i мне здавалася, што нi ў
воднага зь iх нi разу ня ўзьнiкла ахвоты зьляцець са свайго сьпiчака й
дзюбнуць мяне ў тое месца, дзе сьпiна страчвае сваё годнае найменьне.
Я пiў з бочкi на хутары пад Рыгаю свойскае пiва на латыскае Купальле -
Лiго i, не шкадуючы нырак, асушаў кухаль за кухлем у рыскiм бары "Zеm оzоlа",
а па-наску - "Пад дубам", дзе праводзiў выязное паседжаньне наш загнаны ў
падпольле факультэтаўскiм начальствам гiстфакаўскi "Клюб аматараў пiва".
Я слухаў арганныя канцэрты ў Домскiм саборы i слухаў на прыдзьвiнскай
эсплянадзе бывалага марака Мiшу, што пад мэлёдыю завойнага шлягеру "Сiнi лён"
у выкананьнi Ларысы Мондрус апавядаў мне пра рыскiя падпольныя публiчныя дамы,
у адным зь якiх ён, нацягнуўшы нагавiцы, прачытаў суровае маральнае
настаўленьне дзяўчу, што кагадзе дзялiла зь iм ложак.
АдСодержание раздела